Société Royale des Officiers Retraités
(Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi)
Site officiel(ASBL: 410.604.463 - Banque: BE33 2100 9457 4446)

Continuer en
Français
>> ici <<

Verder in
het Nederlands
>> hier <<

Koninklijke Vereniging van de Oprustgestelde Officieren
(Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning)
Officiële website(vzw: 410.604.463 - RekN°: BE33 2100 9457 4446)

ce site web n'utilise pas des cookies !!
Deze website maakt geen gebruik van cookies !!